top of page

Bæredygtig vækst i Bolivia


Hos Biosa Danmark deltager vi i et projekt i Bolivia, der har til formål at bekæmpe fattigdommen gennem bæredygtig vækst. Mange af de lokale bønder har allerede nu opnået så gode resultater, at de kan tjene nok til at sende deres børn i skole.

Vi har været med i Bolivia siden 2007, og projektet har givet rigtigt gode resultater. At bønderne nu har råd til at sende deres børn i skole skyldes, at de har opnået så store stigninger i deres udbytte, at de både kan forsørge sig selv og have penge tilovers.

Projektet, som Danida står bag, er bygget op omkring en business-to-business model, hvor virksomheder i Danmark arbejder sammen med virksomheder i Bolivia.

Vi bidrager ved at give know-how til vores partnere i Bolivia, som producerer vores produkter og lærer bønderne, hvordan de bruger dem. Vores mikroorganismeprodukter er relevante for projektet, fordi de kan bruges til at skabe et både produktivt og bæredygtigt landbrug i Bolivia. Og i stedet for blot at sende dem produkter til brug for deres landbrug, bidrager vi med viden, der kan skabe arbejdspladser på sigt.

Vi deltager i projektet, fordi vi gerne vil udbrede kendskabet til og brugen af mikroorganismer som et miljørigtigt værktøj i hele verden, og fordi vi gerne vil bidrage til, at udviklingslandene anvender bæredygtige, ikke-forurenende produkter i deres indsats for at skabe vækst og gode livsvilkår. Vi får også mulighed for at tjene penge på projektet på lidt længere sigt. Det er en del af bæredygtighedsprincippet, at det skal blive rentabelt for alle parter.

bottom of page