top of page

Mælkesyrebakterier giver bedre dyrevelfærd og reduceret fattigdom


Hos Biosa Danmark deltager vi i Danidas business to business-program i Nepal, der skal hjælpe med at reducere fattigdom. Projektet er en succes, og det skyldes blandt andet, at samarbejdet har medført bedre dyrevelfærd for de involverede dyr, og mælkesyrebakterier har en stor del af æren for dette.

Vores partner i Nepal har i projektets levetid arbejdet på at forbedre levevilkårene for de mange produktionsdyr i landet, blandt andet kyllinger og høns. Både for at forbedre dyrevelfærden, men også for at øge produktionen ad en sund og naturlig vej.

De har anvendt vores Animal Biosa, som er et produkt med mælkesyrebakterier, og resultaterne viser, at de opnår bedre dyrevelfærd og større udbytte. Forklaringen er, at mælkesyrebakterierne øger den generelle sundhedstilstand hos dyrene, og sunde dyr yder bedre.

Det giver bønderne bedre mulighed for at forsørge sig selv og sælge på de lokale markeder samtidighed med, at de har færre udgifter til dyrlæge og genanskaffelse af dyr.

Ideen bag projektet er at danske virksomheder hjælper nepalesiske virksomheder, sådan at virksomhederne sammen kan skabe økonomisk bæredygtighed, og at Nepaleserne på sigt kan klare sig selv uden støtte udefra.

Vores bidrag til projektet har været at lære vores partner i Nepal at fremstille vores produkter samt hjælp til at etablere en egentlig produktion.

Vi har etableret et fælles selskab med vores partner, Biosa Nepal, der er baseret på en Join-venture-aftale med Nepal Fertilizer Industries. Dette skal sikre en bæredygtig økonomi for alle parter i løbet af en årrække.

bottom of page