top of page

Moringa-produktion skal forbedre levevilkårene for nepalesiske bønder


I Nepal truer klimaforandringer landbrugets produktivitet, og gør store dele af befolkningen sårbare, fordi deres livsgrundlag i meget høj grad afhænger af landbruget. For at imødegå dette, er det helt centralt at opnå en mere forskelligartet og modstandsdygtig landbrugsproduktion.

Vi er, i Biosa Danmark, med i et projekt i Nepal, der har til formål at lære nepalesiske bønder at dyrke moringatræer til produktion af moringapulver. Bønderne kan ernære både sig selv om deres husdyr med moringa, men derudover er ideen også, at bønderne kan sælge moringapulveret på det lokale og europæiske marked, og derved opnå en ekstra indtægt. I Nepal har en gennemsnitlig landmand omkring 0,5 hektar jord, og det er et areal, som kræver, at der dyrkes afgrøder med en høj salgsværdi, hvis bønderne skal kunne leve af det. Det er moringa et godt eksempel på.

Moringatræets blade har et stort indhold af næringsstoffer, herunder blandt andet vitaminer, mineraler, antioxidanter samt alle de essentielle aminosyrer, og benyttes i tørret og pulveriseret form. Moringa har inden for de seneste år vundet stor anerkendelse, og anvendes som kosttilskud verden over.

Projektet, der blev startet i 2016, er nu ved dets afslutning, og har været en stor succes. Intet mindre end 400 bønder dyrker i dag moringatræer igennem projektet. Det færdige moringapulver er blevet testet af et dansk laboratorium, og er klar til at komme på markedet.

Større modstandsdygtighed

Som en del af dyrkningen anvender bønderne Terra Biosa for at fremme væksten af træerne og gøre dem mere modstandsdygtige. Terra Biosa er et naturligt og giftfrit jordforbedringsmiddel med mikroorganismer, og ved at tilføje et middel som dette ved udplantning, styrkes rødderne, og optagelsen af næringsstoffer fra jorden fremmes.

Størstedelen af de nepalesiske landmænd anvender i dag pesticider og anden kemi, som udpiner jorden. De landmænd, der er en del af projektet, er netop blevet økologisk certificeret, og den omstilling er et utroligt vigtig skridt for at sikre en bæredygtig udvikling i Nepal.

Projektet er støttet af den tyske investeringsfond DEG, der støtter projekter, der fremmer bæredygtig udvikling.

bottom of page