top of page

Fermenterede urter hjælper til en mere robust og bæredygtig mælkeproduktion


For godt et år siden igangsatte vi i Biosa Danmark, med støtte fra den nordiske udviklingsfond Nordic Climate Facility, et nyt projekt i Bolivia i samarbejde med vores lokale partner Biotop SRL. Projektet er rettet mod at støtte små mælkebønder i at opbygge en mere modstandsdygtig og varieret økonomi ved hjælp af nye bæredygtige landbrugsmetoder. Og resultaterne er lovende.

I de områder, hvor projektet implementeres, er mange familier afhængige af egen produktion af afgrøder og indtægterne fra salg af mælk og osteproduktion. I Bolivia er produktiviteten af malkekvæg imidlertid ekstrem lav med en gennemsnitlig daglig produktion pr. ko på ca. 10 liter mælk. Dertil kommer at klimaforandringer har sat produktionen af foder- og fødevareafgrøder under alvorligt pres, hvilket truer levevilkårene for store dele af befolkningen.

Effekten af Animal Biosa, et økologisk fermenteret urtetilskud til produktionsdyr, bliver nu afprøvet blandt mælkeproducenter i højlandet Challapata og lavlandet i Capinota. Den generelle tilbagemelding fra de bolivianske landmænd, der tester produktet på deres dyr, er, at de opnår bedre dyrevelfærd og et større udbytte af mælk.

I gennemsnit er produktionen af mælk pr. ko, der har fået Animal Biosa 25 procent højere end køer, som ikke har fået tilskud. Derudover er det gennemsnitlige SCC (somatic cell count) faldet markant fra 160.000 til 85.000 ved anvendelse af Animal Biosa, hvilket indikerer en bedre dyresundhed.

Animal Biosa med fermenterede urter stimulerer foderoptagelsen og fordøjelsessystemet. Dyr med en optimal mave- og tarmfunktion er bedre rustet til at modstå stress i fordøjelseskanalen.

Udover at afprøve Animal Biosa på deres malkekvæg, tester landmændene nye praksisser for gødningshåndtering. Den nuværende gødningshåndtering er ofte ineffektiv. Gødningen efterlades i bunker uden yderligere brug af landmændene. For at udnytte gødningen i den lokale produktion af afgrøder har projektet etableret en infrastruktur til produktion af kompost på en række udvalgte gårde. I komposteringen anvendes Terra Biosa, et naturligt økologisk bio-stimulant med mikroorganismer, hvilket optimerer komposteringsprocessen.

Tanken bag dette initiativ er, at landmændene vil kunne opbygge en mere robust og effektiv produktion af afgrøder. Overskuddet af kompost vil blive solgt til den lokale projektpartner Biotop SRL, som vil bruge komposten til at producere bio-gødning med yderligere, tilsatte gavnlige mikroorganismer.

Når vi tilføjer gavnlige mikroorganismer til jorden, forbedrer planternes vækstmiljø. Planternes rodsystem øges, hvilket optimerer næringsoptag og styrker planterne mod klimatiske stressfaktorer. Som en del af projektet er der igangsat forsøg med kartofler, som allerede har vist meget lovende resultater. Der ses blandt andet en øget kvalitet og størrelse af kartoflerne, hvilket gavner de bolivianske landmænd økonomisk.

Det er en stor glæde for os som virksomhed, at vores produkter og teknologi kan være med til at hjælpe landmænd og mælkeproducenter i disse udsatte regioner, samtidig med at det har en positiv effekt miljøet. Det rammer præcis den vision og de mål vi har med vores forretning, og det er vi meget stolte af.

Projektet implementeres af Biosa Danmark ApS og Biotop SRL i Bolivia med økonomisk støtte fra Nordic Climate Facility.

bottom of page