top of page

Fermentering i stor skala


Vi fremstiller vores økologiske Biosa-produkter med inspiration fra naturen. I praksis er vores fremstillingsproces en fermentering, hvilket er en naturlig proces, der foregår i naturens økosystemer hvert eneste sekund.

Kort fortalt går det ud på, at mælkesyrebakterier omsætter organisk materiale til blandt andet mælkesyre og eddikesyre samt en række andre stoffer.

I naturens økosystemer anvendes denne mekanisme til at løse forskellige opgaver, blandt andet til omsætning af kompost i jorden og forbedring af jordkvaliteten, og til at fordøje maden, når den ligger i tarmene.

Storskala fermentering

Man kan sige, at vi kopierer naturens løsning, for vores fremstillingsproces sker på præcis samme måde som i naturen, blot i et stort produktionsanlæg og under kontrollerede forhold.

Vi fermenterer vores produkter i store tanke på op til 8.000 liter. Når alle ingredienserne er i tanken, er fremstillingsprocessen sat i gang. Tager vi for eksempel Vita Biosa, så består ingredienserne, udover mælkesyrebakterierne, af vand, melasse (som er det næringsholdige restprodukt efter sukkerproduktion), samt tørrede urter.

Mælkesyrebakterierne spiser melassen og omsætter den til mælkesyre og eddikesyre, der fermenterer urterne og konserverer produktet. Undervejs styrer vi temperaturen, der aldrig kommer over 42° C. Der udtages løbende prøver, og her er pH-værdien en vigtig parameter, da den viser, om udviklingen af syrer foregår, som den skal.

Når alt melassen er omsat og pH-værdien er korrekt, er fermenteringsprocessen slut og produktet færdigt. På dette tidspunkt er produktet sukkerfrit. Det tager som regel 3-4 uger.

Bæredygtig produktion

Princippet er det samme for alle vores produkter. Den foregår som i naturen ved et meget lille energiforbrug og med et meget lille ressourcespild. Det er ikke nødvendigt at anvende nogen former for kunstige tilsætninger. Vores produkter er desuden baseret på naturlige og økologiske råvarer i så stort omfang, som overhovedet muligt.

bottom of page